CCNP Enterprise (300-401 ENCOR, 300-410 ENARSI) kurs - april 2024

Informacije o kursu

Datum početka kursa 22.04.2024
Datum završetka kursa 17.05.2024
Kapacitet 8
Registrovano 2
Slobodnih mesta 6
Individualna cena 1,400€
Lokacija Labs
Kategorije CCNP Enterprise, Administracija mreža, Network Administrator, Senior Network Administrator, Napredni nivo, CCNP