CCNP Enterprise (300-401 ENCOR, 300-410 ENARSI) kurs - oktobar 2024

Informacije o kursu

Datum početka kursa 14.10.2024
Datum završetka kursa 08.11.2024
Kapacitet 8
Registrovano 0
Slobodnih mesta 8
Individualna cena 1,400€
Lokacija Labs
Kategorije CCNP Enterprise, Administracija mreža, Network Administrator, Senior Network Administrator, Napredni nivo, CCNP